Deze website biedt aan de klanten en andere relaties van Hazo Techniek BV informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten.

Hazo Techniek BV kan ten alle tijden wijzigingen aanbrengen in de website en staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Hazo Techniek BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert Hazo Techniek BV dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Persoonlijke gegevens die via deze website aan Hazo Techniek BV worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Copyright Hazo Techniek BV. Alle rechten voorbehouden. Het is toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te bewaren, uit te printen, te reproduceren voor niet-commerciële doeleinden. Voorwaarde bij verspreiding is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt en de disclaimer en deze copyrightverklaring worden toegevoegd.

Alle gegevens in de website zijn met grootst mogelijke zorg gepubliceerd, echter er kunnen geen rechten aan worden ontleend.